خط تولید پوره میوه

درباره خط تولید پوره میوه

پوره ميوه جات به دو سري تقسيم ميگردند:
الف)پوره ميوه هاي با هسته مانند هلو،شفت آلو،گيلاس،آلبالو و…
ب)پوره ميوه هاي بدون هسته(هسته نرم و كوچك) مانند سيب،گلابي،موز و …

الف)ماشين آلات ميوه جات با هسته

1- آشغالگير: قبل از هر كاري ميبايست آشغالها موجود در ميوه ها گرفته شود كه اين كار توسط دستگاه آشغالگير استفاده ميگردد.
2- دم گير: اين دستگاه جهت ميوه هايي مانند گيلاس و آلبالو كه همراه دم وارد ميگردند استفاده ميگردد.
3- سيستم شستشو و بالابر سورتينگ : دستگاه شستشو جهت شستن ميوه استفاده ميگردد و بعد از شستن آن جهت سورت كردن به سمت ميز سورتينگ تسمه اي هدايت مي نمايد. آنجا توسط كارگران سورتر ميوه هاي خراب جدا شده و ميوه هاي سالم بداخل پرهيتر وارد ميگردد.
4- سيستم پرهيتر : جهت جدا شدن راحت هسته ميوه ميبايست قبل از جداسازي هسته ميوه آن را پيش پزي نمود. اين عمل توسط دستگاه پرهيتر مخصوص ميوه هاي هسته دار انجام ميپذيرد.
5- هسته تميزكن : دستگاه هسته تميزكن جهت جدا كردن هسته ميوه استفاده ميگردد. و پس از جداسازي هسته، ميوه بدون هسته توسط منوپمپ به داخل صافي فرستاده مي شود.

6- صافي توربو : در مرحله قبل هسته ميوه از ميوه جدا شده ولي جهت توليد پوره ميبايست آب آن را تغليظ كنيم كه عمل جداسازي آب ميوه از ميوه بدون هسته توسط دستگاه صافي دو مرحله اي انجام مي پذيرد اين دستگاهها با توجه به درخواست ظرفيتهاي مختلفي دارند.

خانه درباره ماتماس با ما